Kisaennakko, MM-katsastus 2005

Luovimista

Tämän vuoden MM-katsastukset kilpaillaan Etelä-Satakuntalaisen Hiisirastin järjestämän Fin-5 rastiviikon yhteydessä. Sunnuntain (10.7.) keskimatka ja maanantain (11.7.) normaalimatka kilpaillaan Yläneen Raasinkorvessa. Tiistaina on katsastussarjoilla välipäivä ja keskiviikkona luvassa on vielä sprintin katsastus Euran Ruukinpuistossa. Järjestävän seuran urheilijan kilpaillessa omissa kisoissaan syntyy monesti kaikenlaisia puheita turuilla ja toreilla. Tähän voin todeta että omatuntoni on puhdas ja osallistun katsastuksiin aivan samalta viivalta kuin kaikki muutkin kilpailijat. Kisamaastoista minulla ei ole minkäänlaisia suunnistuskokemuksia enkä ole edes asunut lähiseudulla. Mutta hilpeyttä herra ylijohtajan kommentti silti herättää: ”Mister Mikkola kyllä tietää!” X:)

Raasi

No, tietoutta riittää perinteiseen tapaan maastotyypistä ja sen erityisvaatimuksista. Tämän paketin karttanäytteet ovat Yläneen ”Tiomilametsästä”, joka muistuttaa vaativimmilta osin Raasin maastotyyppiä. Raasi on nimensä mukaisesti rehellistä kallioista korpimaastoa. Aluetta hallinnoi Puolustusvoimat mutta Säkylänkankaan tapaan aluetta ei ole puhkottu kenttälapiolla aivan tilkkutäkiksi, siitä pitävät kalliot huolen. Kallioalueet eivät ole lähiseudulta tutuntyyppisiä laakeita rannikkotyyppisiä paljaita kallioita, vaan niiden piirteet ovat hieman totuttua särmikkäämpiä. Kalliokumpareet ovat monin paikoin kohtuullisen pieniä mutta rinteiltään jyrkkäpiirteisiä ja särmikkäitä. Alueelta löytyy myös suhteellisen paljon isoa mäkimuotoa mutta myös pikkukumpareista rikkaita tasaisempia alueita.

Maastomuotojen särmikäs monimuotoisuus on mahdollistanut useiden soiden syntymisen kallioiden väliin. Alueen suot ovat suurimmaksi osaksi erittäin raskaita runsaan aluskasvillisuuden vuoksi (kanerva, suopursu, ym.). Kalliottomien alueiden maapohja on monin paikoin pehmeää sammalikkoa ja kuusi on notkoalueilla valtapuulaji, kallioilla mänty. Yksi maaston erityispiirre ovat myös paikoin runsaina esiintyvät suuret kivilohkareet, huoneen tai pienen talon kokoiset lohkareet eivät ole alueella mikään yllätys.

Ensimmäinen pidempi esimerkkiväli asettaa vaatimuksia sujuvaan etenemiseen sekä voimien säästelyyn normaalimatka mielessä. Hieman oikealta kaartava katkoviiva olisi oma reitinvalintani, sillä siinä on mahdollisuus tukeutua isoihin ja selkeisiin muotoihin samalla kun pohja on koko ajan helposti juostavaa. Laakeat mäkien välykset ovat tässä maastotyypissä monesti hyväpohjaisia ja tietyistä paikoista tulee varmasti löytymään mikrovalintoja helpottavia eläinpolkuja. Suora tai vasemmalta kaartava reitinvalinta juuttuisivat liikaa käyrämuotoihin.

Piiloraskasta

Toinen esimerkkipala antaa esimakua hieman vaativammasta rastinotosta. Jossain määrin kyseessä on myös mielenkiintoinen reitinvalintaväli. Jos tässä harkitsee kiertoa niin se pitää toteuttaa vasemmalta. Ensin polkua suon reunaa ja sitten suon reunaa ison kumpareen ohi ylös rinteeseen ja kumpareiden ohjaamana rastille. Vasemmalta kierrolla ei häviäisi onnistuneelle suoralle toteutukselle kuin korkeintaan 10 sekuntia mutta suunnistuksen helppous ja voimien säästö olisi myös merkillepantavaa. Oma valintani olisi kaikesta huolimatta kuitenkin suora, sillä tekniikkani toimii hyvin kumpareiden huippujen avulla. Rastinotossa suoraan projisoisin vasemmalla puolella olevat kumpareet jotta laskeutuisin oikean nenän vierestä rastinotkoon. Taustavarmistukseni liian alas tai oikelle valumiselle on rastin takana oleva laaja tasanne.

Sprintti

Euran Ruukinpuistossa on tiettävästi luvassa kokonaan metsäinen sekä yllättävän mäkinen sprinttikilpailu. Alueella on reheviä lehtoalueita, joten paikoin saattaa salakavalaa peitteisyyttäkin riittää. Vanha ruukkimaisema sisältänee myös vanhoja historiallisia rakennuksia ja miljöötä jota nykysuomessa ei usein näe. Kisaan kannattanee siis lähteä valmistautuneena näkemään poikkeuksellisia suunnistusnäkökenttiä.

Summa summarum

MM-kilpailut juostaan Japanissa isojen rinteiden ja kiertoja vaativien notkojen maastoissa. Tähän näkökulmaan asetettuna katsastuskilpailujen maastotyyppi ei muistuta tulevia kisoja lainkaan mutta asiat ovat kalenterin sovittamisen kannalta monesti kompromisseja. Toisaalta uskon, että katsastuksista tulee ennakoitua raskaammat kilpailut ja näin etäistä yhtäläisyyttäkin asiaan saadaan. Maastossa raskauden dilemma tulee esiin kaikkialla reitinvalinnoissa: Jos valitsee avokalliot ja kumpareet, niin pientä nousua kertyy koko ajan kuitenkin kohtuullisen hyvällä pohjalla. Jos valitsee mäkien välit niin vastassa on raskaat suot ja raskas maapohja noususumman jäädessä pieneksi.

Suunnistusteknisesti haaste piilee monin paikoin esiintyvässä pienipiirteisyydessä. Oheiset karttanäytteet ovat makrokuvattuja kymmenen vuotta vanhasta kartasta, joten pienipiirteisyyttä maastotyypissä on. Omassa tekniikassa pohdittavaksi jää mille tasolle yleistyskertoimen päästää monin paikoin salakavalan samalta näyttävässä maastossa. Ohessa on vielä tunnelman kohottamiseksi valokuva laakeimmasta maastoalueesta. Nähdään kisoissa!

Timpe 3.7.2005